Kontaktu informācija:
Adrese: Baznīcas iela 39 ofiss 3,
В Rīga, LV-1010, Latvia

Tālrunis: (+371) 67114828

Faksa num.: (+371) 67281359

e-mail: info@lscompany.lv
LAFF
Kravas vilcieniem, kas šķērso Latvijas Republikas muitas robežu, ir jāiziet muitas kontrole un noformējums noteiktajās dzelzceļa kravu robežstacijās, atbilstoši stacijas darba tehnoloģiskajam procesam, kas ir saskaņots ar muitas institūciju. 

Nosūtītājam ir obligāti
jāpievieno pavadzīmei pavaddokumenti, kas nepieciešami muitas un citu noteikumu izpildei, kā arī, nepieciešamības gadījumā, sertifikāts un specifikācija. Nosūtītājs ir pilnībā atbildīgs par sekām, kas radušās pavaddokumentu neesamības vai nepareiza pavaddokumentu satura gadījumā. 

Dzelzceļa
stacijas pieņem pārvadāšanai pāri Latvijas Republikas robežai, tikai kravas ar muitas deklarāciju, kas noformēta muitas iestādē. Vilciens tiek formēts tikai no vagoniem ar kravām, kas izgājuši muitas kontroli. 

Aizkavēšanās gadījumā, kas notikusi nepareiza kravas vai konteinera ar kravu muitas noformējuma dēļ, ir atļauts izkraut aizkavējušos kravu vai konteineru ar kravu kravas stacijas kravas laukumā, un nodot to dzelzceļa glabāšanā, par ko izdarīt atzīmi pārvadājuma dokumentos, bet kravu, kas pagājusi muitas noformējumu, sūtīt tālāk.
 

Ja pārvadājums vai kravas izsniegšana aizkavējas muitas kontroles noformējuma dēļ, un tā iemesls ir tas, ka nosūtītājs vai kravas saņēmējs nav uzrādījis nepieciešamos pavaddokumentus vai dokumenti ir nepietiekami vai nepareizi sastādīti krava atrodas muitas kontrolē, bet par kavēšanos nosūtītājs vai kravas saņēmējs maksā noteikto naudas sodu un citus maksājumus, tai skaitā par kravas uzglabāšanu un vagonu dīkstāvi.
 

Ja
nosūtītājs vēlas, lai viņam no gala stacijas uz nosūtīšanas staciju tiktu atgriezta tukšā tara vai pārvadājuma aprīkojums, pavadzīmē jāmin, ka tara vai pārvadājuma aprīkojums ir jāatgriež, bet robežkontroles muitas orgāni uz pavadzīmes izdara atbilstošas atzīmes. Tāda tara vai pārvadājuma aprīkojums tiek nosūtīts īpašniekam bez muitas nodevu maksas, noformējot un aizpildot tikai kravas muitas deklarāciju, trīs mēnešu laikā no dienas, kad krava ir ieradusies gala stacijā.
Copyright © 2007 - 2011 Logistics Solutions Company