Kontaktu informācija:
Adrese: Baznīcas iela 39 ofiss 3,
В Rīga, LV-1010, Latvia

Tālrunis: (+371) 67114828

Faksa num.: (+371) 67281359

e-mail: info@lscompany.lv
LAFF
Dzelzceļa pārvadājumu muitas regulēšana.  

Latvijas dzelzceļa valsts iekšējās satiksmes kravu pārvadājumi tiek veikti starp visām stacijām, kas ir atvērtas kravas operācijām, bet starpvalstu (starptautiskajā) satiksmē ( eksports, imports un tranzīts caur sauszemes pārejām un Latvijas jūras ostām) – starp visām Baltijas valstu un NVS valstu stacijām.
 

Tranzītpārvadājumi noris caur Rīgas, Ventspils un Liepājas jūras ostām, pie kurām atrodas pieostas stacijas: Rīga - Krasta, Mangaļi, Ziemeļblāzma, Bolderāja, Sarkandaugava, Liepāja - Pasažieru, Ventspils. Kravas, kas ievestas Latvijā pa jūras ceļiem tiek pārkrautas uz dzelzceļa transportu uz ekspeditoru rēķina un dodas caur Latvijas robežstacijām uz citām valstīm: uz Krieviju un Vidusāzijas valstīm - caur Zilupes vai Kārsavas stacijām, uz Igauniju - caur Lugažiem, uz Lietuvu un Krievijas Kaļiņingradas apgabalu - caur Meiteni vai Eglaini, uz Baltkrieviju, Ukrainu un Moldāviju - caur Indru.
 

Kravu pārvadājums tiek veikts dzelzceļa vagonos un konteineros
, kā arī privātajos vagonos un konteineros. Pārvadājuma maksājumi, kā arī maksājumi par citiem dzelzceļa sniegtajiem pakalpojumiem tiek aprēķināti saskaņā ar tarifiem, ko apstiprinājusi GAO "Latvijas Dzelzceļš” akcionāru kopsapulce: 02-LDZ 1996.g. tarifu vadība (imports, eksports, vietējie pārvadājumi). 1997. gada Tarifu politika (tranzītpārvadājumi). 

Dzelzceļa tarifs
ir obligāts gan attiecībā uz dzelzceļu, gan kravas nosūtītājiem un saņēmējiem, gan uz ekspeditoriem. Tarifa valūta ir lats. Pārvadājot tranzītkravas Latvijas teritorijā darbojas līguma tarifu likmes, kas aprēķinātas uz ETT likmju bāzes. Tranzīta tarifu valūta ir Šveices franks. 

Kravas vilcienu un kravas kustība caur muitas robežu.

Vilcienu kustība caur muitas robežu tiek veikta pēc iepriekš izstrādāta saraksta, kas ir saskaņots ar robežkontroles un muitas institūcijām.
 Steidzamu vai papildus vilcienu norīkojuma gadījumos, dzelzceļa amatpersonām par to ir jābrīdina starpstacijas muitas iestāde ne vēlāk, kā vienu stundu līdz vilciena atiešanai vai pienākšanai. Kustīgā sastāva un pārvietojamo kravu muitas apskate tiek veikta stacijas darba tehnoloģiskā procesa noteiktā laika ietvaros un termiņos, kas ir saskaņoti ar muitas orgānu.

Dzelzceļa muitas pārvadājumi Latvijas teritorijā.

Muitas kravu pārvadājumus no vienas muitas iestādes uz citu
pa dzelzceļa ceļiem veic dzelzceļš. Par muitas kravu tiek uzskatītas preces un citi priekšmeti, kuru muitas kontroles noformējums nav pabeigts, kā arī preces un priekšmeti, kas tiek pārvietoti tranzītā caur Latvijas teritoriju (to pārvadājumus no vienas muitas iestādes uz citu var īstenot uzņēmums, organizācija vai fiziska persona, kas pieņem šīs preces un citus priekšmetus pārvadājumam un uzņemas atbildību par tiem). Izdevumus, kas rodas veicot šādus pārvadājumus sedz preču un citu priekšmetu īpašnieks. 

V
isām kravām, kas tiek pārvadātas starp muitas iestādēm, kā arī ievedot kravu Latvijas Republikas muitas zonā, tiek sastādīti muitas iziešanas pārskati. Muitas iziešanas pārskats, kas nāk līdzi kravai, tiek nodots noformēšanai muitas iestādē, kas saņem doto kravu (galastacija), kopā ar kravas pavadzīmēm. 

Dzelzceļš atbild
par muitas kravas saglabāšanos un muitas uzlikto nodrošinājumu (plombu). 

Dzelzceļa k
ravas, kas tiek pārvadātas no vienas muitas iestādes uz citu, 10 dienu laikā ir jāatgādā mērķa muitā. Šis termiņš tiek aprēķināts no kravas pieņemšanas datuma dzelzceļā līdz kravas pienākšanai gala stacijā.   

Ja pārvadātājs, transportlīdzekļa avārijas vai nepārvaramu apstākļu dēļ nav varējis nonākt muitā- saņēmējā, tiek pieļauta preču un citu priekšmetu izkraušana citā vietā, pieņemot mērus, kas nodrošina to saglabāšanu turpmākai muitas kontroles noformēšanai.
 

Šajā gadījumā pārvadātājam ir nekavējoties jāinformē muitas orgāns un jāatgādā muitas iestādes amatpersonas uz vietu, kur atrodas minētās preces un citi priekšmeti vai jānodrošina preču un citu priekšmetu piegādi uz muitas orgāna atrašanās vietu.
 

Šajos gadījumos dzelzceļam ir tiesības, transporta policijas vai vietējās varas pārstāvja klātbūtnē, atvērt kravu, sastādot vispārējas formas aktu (GU-23), bet nepieciešamības gadījumā arī komercaktu (GU-22), kas tiek pievienots pārvadājuma dokumentiem un, ko apstiprina iepriekšminēto amatpersonu paraksti.
 

K
ravai ierodoties mērķa muitas iestāde, muitas orgāna amatpersona veic kravas atbilstības pārvadājumu dokumentiem pārbaudi un uzliktā muitas nodrošinājuma (plombu) pārbaudi, un salīdzināšanu ar dokumentiem. 

Gadījumā, ja kravas noformēšana aizkavējas uz laiku, kas pārsniedz stacijas darba tehnoloģiskā procesa pieļautās vagona izkraušanas laika normas, muitas iestāde var izsniegt izkraušanas, uzglabāšanas un kravas nodošanas atļauju stacijai vai kravas saņēmējam.
 

Dzelzceļš izsniedz kravu tikai
pēc nepieciešamā muitas noformējuma pabeigšanas un muitas iestāžu izsniegtās kravas izsniegšanas atļaujas saņemšanas. 
Copyright © 2007 - 2011 Logistics Solutions Company