Kontaktu informācija:
Adrese: Baznīcas iela 39 ofiss 3,
В Rīga, LV-1010, Latvia

Tālrunis: (+371) 67114828

Faksa num.: (+371) 67281359

e-mail: info@lscompany.lv
LAFF

Kravas izmaksas
 

Aprēķinot muitas maksājumus par pamatu tiek ņemta preču muitas vērtība.
Preču muitas vērtības aprēķina kārtību nosaka ministru Kabinets. Ievesto preču vērtību sastāda preču darījuma vērtība jeb cena, kas tiek faktiski nomaksāta vai, kas ir jānomaksā par precēm, kad tās pārdod eksportam vai ieved Latvijas Republikas muitas teritorijā, un, nepieciešamības gadījumā, tā tiek saskaņota ar noteikto izdevumu aprēķināšanas kārtību ( starpniecības izdevumi, izņemot maksu par starpniecību pirkuma veikšanas laikā, taras vērtība, ja tiek uzskatīts, ka tara kopā ar vērtējamajām precēm veido vienotu veselumu - iesaiņojuma vērtība, ieskaitot iesaiņojamā materiāla un saiņošanas darbu vērtību; attiecīgu tādu preču un pakalpojumu vērtības daļu, kas tieši vai netieši tiek sniegti pircējam bezmaksas vai par pazeminātu samaksu, ar mērķi izmantot tos ražošanā vai pārdošanā).

Muitas vērtībā neietilpst sekojoši izdevumi, kas ir atsevišķi jānorāda faktiski nomaksātajā cenā:
- preču pārvadāšanas LR muitas teritorijā izmaksas;
- ievestā ražošanas aprīkojuma, tehnikas vai ekipējuma montāžas, uzstādīšanas, uzturēšanas vai garantijas apkalpošanas izdevumi;
- starpniecības, kas attiecas uz ievedamo preču pārdošanu, izmaksas, neatkarīgi no tā vai apmaksu veic pārdevējs vai cita persona, ja tamlīdzīga maksa tiek veikta saskaņā ar rakstisku līgumu un pircējs nepieciešamības gadījumā var apliecināt, ka tamlīdzīgas preces patiešām tiek pārdotas par faktiski nomaksāto cenu vai, ka izdevumi par starpniecību nepārsniedz tamlīdzīgu darījumu izmaksu līmeni atbilstošajā valstī atbilstošajā laika posmā;
- izdevumi par tiesībām veikt preces realizāciju LR muitas teritorijā;
- starpniecības izmaksas pirkuma veikšanas laikā;
- muitas maksājumi, kas skar ievešanu un preču pārdošanu LR muitas teritorijā.
 
Copyright © 2007 - 2011 Logistics Solutions Company